Bouwplan

Maatschap Hoogterp verbouwt gewassen op ongeveer 165 hectare bouwland, waarvan 17 hectare los gehuurd aardappelland is. De grondsoort is zavel/lichte klei met een afslibbaarheid van 15 tot 40 procent. Pootaardappelen is het hoofdgewas op ons bedrijf. Eigen stamselectie is daarbij een belangrijk onderdeel. We richten ons dan ook het meeste op deze teelt. Over het algemeen wordt een rotatie van 1 op 3 aardappelen aangehouden. Op percelen waar we te maken hebben met aardappelmoeheid wordt een ruimere rotatie aangehouden. Daarnaast wordt raketblad als vanggewas ingezet en wordt er zonodig een deel van het areaal ingevuld met Innovator consumptie aardappelen. De pootaardappelen worden geteeld voor de pool van handelshuis HZPC. De overige gewassen die worden verbouwd zijn: zaaiuien, suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe en zomergerst. De zaaiuien worden vrij verkocht en over het algemeen verkocht aan een commissionair. De teelt van suikerbieten is gebonden aan een suikerquotum. De suikerbieten worden geleverd aan de suikerfabriek van SuikerUnie. Ten minste eenderde deel van het totale areaal wordt ingevuld met granen. In principe wordt wintertarwe als voorvrucht voor de pootaardappelen verbouwd.

Pootaardappelen Zaaiuien Suikerbieten Wintertarwe
Spunta Hypark (geel) Corvinia Alves
Mondial Hybound (geel) Excellenta Julius
Innovator   Rhino Henrik
Primura    
Desiree    
Adora    
Crisps4all      
Leonardo