Links

Op deze pagina is een overzicht van verwante en/of relevante sites weergegeven.

De pootaardappelen worden via de pool van pootgoedhandelshuis HZPC afgezet.
De suikerbieten worden geleverd aan suikerbietenverwerker Suikerunie.
De granen worden naar Pars Graanhandel BV gebracht. Gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden door Pars geleverd.
Door Hoogland BV wordt kunstmest geleverd.
Loonbedrijf Bekius komt voor het rooien van de suikerbieten.
Loonbedrijf Miedema komt voor het slootonderhoud.
Bouwbedrijf Lont BV heeft de bewaarschuren gebouwd.
De ventilatoren en koelinstalaties voor de bewaarruimtes zijn door Tolsma Techniek BV geleverd.