Suikerbieten

Het zaaien van de suikerbieten wordt meestal eind maart/begin april gedaan. Afhankelijk van wat het weer doet, kan de zaaidatum van jaar tot jaar zeer uiteenlopen. De grond moet eerst voldoende bekwaam zijn, voordat met zaaien begonnen kan worden. Er moet worden voorkomen dat de bieten kort voor een voorspelde bui worden gezaaid. Als er namelijk kort na het zaaien een bui valt, dan vormt zich er een korst op de bovenste laag van de grond en zullen de bietenzaadjes lang niet allemaal door de korst de grond uitkomen.
Het klaarmaken van het zaaibed voor de bieten gebeurt bij ons met een 4 meter rotoreg:

We zaaien onze bieten met een pneumatische zesrijige bietenzaaier. Per hectare zaaien we een pak bietenzaad. Dit komt neer op zo'n 100.000 zaadjes per hectare. Er wordt een zaaidiepte van ongeveer 3 cm aangehouden, afhankelijk van de zaaidatum.
Voor opkomst worden de suikerbieten worden met bodemherbicide gespoten.

In onze rotatie van gewassen telen we de suikerbieten na de pootaardappelen. Er blijven na de oogst van de aardappelen altijd kleine aardappelen achter op het land. Afhankelijk van het aantal dagen strenge vorst in de winter, zijn er aardappelen die niet door de vorst kapot gevroren zijn en beginnen dus, het volgende jaar wanneer er bieten worden geteeld, opnieuw. Om de vermeerdering van aardappelcystenaaltjes in de grond tegen te gaan, is het noodzakelijk de aardappelplanten die tussen de bieten staan in een vroeg stadium aan te pakken. Zodra er dus enkele aardappelplantjes boven komen, gaan we met de Roundup-stick het betreffende perceel af om de aardappelplanten aan te stippen.
In een vroeg stadium komen er al aardappelplanten boven, vooral dus na een zachte winter:

De foto's hieronder zijn een maand na het zaaien genomen. De suikerbieten bevinden zich op dat moment in het twee-echte blaadjes stadium. In het begin van dit stadium wordt een onkruidbespuiting uitgevoerd. Dit herhalen we een week later en daarna totdat de bieten schoon zijn.

De stand van de suikerbieten drie weken later:

In juni worden de bieten geschoffeld met de trekker. We gebruiken daarvoor een zesrijige schoffelbalk. In juli lopen we de bietenpercelen nog af om met de schoffel de schieters, stekels/distels en ander zaaiend onkruid eruit te halen.

Half juli, een volledig gewas:

De suikerbietenoogst loopt van half september tot half november. Het afleveren van de bieten gebeurt in meerdere leveringen tijdens de bietencampagne. De bietencampagne begint half september en eindigt eind december. Loonbedrijf Bekius te Minnertsga rooit de bieten.