Zaaiuien

De zaaiuien worden eind maart gezaaid. Eerst leggen we het zaaibed klaar met onze vier meter rotoreg. De zaaiuien worden vervolgens gezaaid door loonbedrijf Fa. Hoekstra. Er wordt 3,5 eenheid per hectare gezaaid. Een eenheid komt overeen met 250.000 zaadjes. En er wordt een zaaidiepte van ongeveer 1,5 cm aangehouden.

Voor opkomst van de uien wordt met een bodemherbicide gespoten. Daarna worden nog enkele onkruidbestrijdingen uitgevoerd. Tot in het kramstadium zijn er goede mogelijkheden om dit te doen.

Linksboven een foto ruim een maand na het zaaien. Rechtsboven de uien een week later. Ze bevinden zich op dat moment in het vlagblad stadium.

Half mei, weer een week later, bevinden de zaaiuien zich in het 'eerste echte pijp' stadium. Dit is linksboven te zien. Rechtsboven de uien twee weken later.

Half juni.

Linksboven de uien half juli, een volledig gewas. Rechts een maand later. Afhankelijk van de weerstomstandigheden moeten de uien om de 8 a 10 dagen worden gespoten tegen valse meeldauw. Deze schimmelziekte gedijt onder vochtige omstandigheden namelijk zeer goed en kan er voor zorgen dat het gewas helemaal afsterft.

Begin september begint het gewas af te rijpen. Bij een vroeg ras als Summit begint het gewas helemaal snel en vrij egaal te strijken. Nadat de uien beginnen met strijken, is het gewas in twee weken wel helemaal afgerijpt.

Zodra de uien helemaal afgerijpt zijn, kan er begonnen worden met het klappen en rooien van de uien. Om het loof goed af te kunnen klappen, zijn droge omstandigeheden zeer gewenst. Op ons bedrijf gebeurt het klappen en rooien in twee fasen. Er wordt een Keulmac klapper achter in de hef gebruikt.

Hieronder is het resultaat te zien van het klappen van het loof. Links voor het klappen, een afgerijpt gewas. Rechts na het klappen van het loof.

Vervolgens worden de uien in het swad gerooid met een oude Grimme RLS 1500 aardappelvoorraadrooier. In deze voorraadrooier zijn beitels over de volle breedte gezet.

Nadat de uien een aantal dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden, hebben kunnen drogen, worden ze opgeladen. De Grimme GZ1700 wagenrooier wordt daarvoor omgebouwd tot lader.

De uien werden in het verleden meestal direct af land verkocht. Vanaf oogst 2007 is er weer opslagcapaciteit voor de uien door de bouw van de nieuwe aardappelbewaring. Het afleveren van de uien gebeurt hieronder af land.