Wintertarwe

De teelt van wintertarwe begint in het najaar met inzaaien. In ons bouwplan wordt er tarwe verbouwd na suikerbieten. Een perceel suikerbieten wordt na het rooien meteen geploegd en ingezaaid met wintertarwe. Voor het zaaien van de tarwe gebruiken we sindskort een Rabe Multidrill opbouwzaaimachine. Het voordeel hiervan is dat wielsporen nu ontbreken in het gezaaide en dat de zaaimachine dichter tegen de trekker aanzit. Per hectare wordt er ruim 200 kg zaad gebruikt.

In de winter vindt de uitstoeling van de tarweplant plaats. Hiervoor zijn namelijk temperaturen rond het vriespunt voor nodig. Zodra de temperaturen in het voorjaar richting de tien graden gaan, komt de stengelontwikkeling van de planten op gang. De wintertarwe: linksonder in maart en rechtsonder halverwege april.

In mei ontwikkelt het gewas zich snel in de hoogte. Linksonder een perceel wintertarwe halverwege mei en rechtsonder hetzelfde perceel aan het einde van mei.

Aan het uiteinde van de stengel bevindt zich het groeipunt. Hieruit schiet de aar. In juni schieten de aren van de tarweplanten. Linksonder een foto van een gewas dat aren heeft gevormd, half juni. Rechtsonder een maand later.

Eind juli, begin augustus is het gewas vrijwel afgerijpt zoals onder te zien.

In de tweede helft van augustus wordt de wintertarwe gedorst. Hiervoor komt loonbedrijf Fa. Hoekstra. Zodra de korrels in de aar hard genoeg zijn, kan begonnen worden met dorsen. De tarwe wordt met kippers direct naar George Pars Graanhandel gereden, waar de tarwe in de opslag belandt. Het verkooptijdstip bepalen we zelf.