Actueel

25 augustus 2012
Deze zomer is een perceel van 10 hectare rondgelegd door Visser Dokkum. Het perceel kon tot nu toe alleen over dwars bebouwd worden in verband met de afwatering. Nu kunnen we in de lengte het perceel bewerken.
Na het rondleggen hebben we het perceel gewoeld.

19 juni 2012
De zaaiuien staan er vrij van onkruid bij.

30 mei 2012
We zijn gestart met het poten van de pootaardappelen op 1 april. Door het wisselvallige weer kon er niet aan één stuk doorgepoot worden. Het laatste perceel is op 26 mei gepoot. Het poten heeft dus 7 weken in beslag genomen. De laatste percelen zware kleigrond hadden meer tijd nodig om te drogen. Daarom is tussen het poten door al wel een groot deel aangefreest. Na het poten van het laatste perceel hoefden nog slechts twee percelen aangefreest te worden.

17 maart 2012
KAS strooien over de wintertarwe.

12 februari 2012
Bij het intreden van de vorst van afgelopen 10 dagen zijn nog snel de laatste percelen geploegd. De achtergebleven aardappelen op deze percelen zijn nu mooi kapot gevroren en dankzij de vorst herstelt de structuur van de grond gelukkig nog wat. We gaan ervan uit dat aardappelopslag in de bieten en uien nu geen probleem gaat geven.
De bruto partijen pootaardappelen zijn inmiddels allemaal gesorteerd. Er moet nog wel het een en ander afgeleverd worden. De koeling staat nog vol. Daarnaast moet het eigen pootgoed nog gesorteerd worden.

17 september 2011
Sinds de laatste update konden de aardappelen vroeg doodgemaakt worden. Eerste week van augustus zijn de laatste pootaardappelen geklapt.
Een derde van de tarwe is gedorst rond 20 augustus. Het resterende deel is gedorst in het weekend van 2 september. De opbrengst viel tegen en er is gedorst bij vochtpercentages tussen de 16 en 19 procent.
15 augustus zijn we begonnen met het rooien van de pootaardappelen. Door het wisselvallige weer kon er steeds slechts enkele dagen achtereen gerooid worden. Op dit moment is driekwart van het areaal geoogst. Opbrengsten van de rassen Innovator, Adora en Spunta vallen tegen. De rest is gemiddeld.

Momenteel wordt de laatst gebouwde loods verlengd met een nieuw bewaargedeelte. De loods wordt gebouwd door bouwbedrijf Lont. De bewaring zal uitgerust worden met een blaaswandsysteem van Tolsma. De sandwichpanelen zijn inmiddels aangebracht. Volgens de planning zal de loods in de eerste week van november opgeleverd worden. Tot die tijd zal een deel van de oogst in kisten buiten op het erf moeten staan te drogen.

24 juni 2011
Spuiten van de aardappelen en uien onder wat nattere omstandigheden dan eerder in het seizoen.

10 juni 2011
Het selectieseizoen is sinds twee weken alweer in volle gang. Het selecteren verloopt goed. De laatste week is er eindelijk regen gevallen: 35 mm. De rug is nu mooi vochtig en het loof groeit flink. De zetting lijkt op dit moment wel tegen te vallen.

21 mei 2011
Door het vroege voorjaar liep het sorteren van de pootaardappelen half maart abrupt over in het zaaien van de zomertarwe, suikerbieten en zaaiuien. Daarna konden we meteen verder met het poten van de aardappelen. Het poten kon in drie weken achtereen afgerond worden. Na amper een spat water konden we verder met het aanfrezen. Op dit moment is het abnormaal droog. Sinds begin maart is er geen regen van betekenis gevallen. De aardappelen, bieten en uien hebben zo langzamerhand wel wat nodig. De zomer- en wintertarwe heeft al een paar weken last van de droogte.
Komende week zal de pootgoedselectie van start gaan.

7 januari 2011
Op dit moment worden de pootaardappelen gesorteerd. Door de late en moeizame oogst is het sorteren laat op gang gekomen. Vanaf de tweede week in november zijn tot nu toe de rassen Innovator, Spunta, Adora, Primura, Crisps4all en Desiree gesorteerd. Aanhangende grond zorgt ervoor dat het sorteren niet echt vlot gaat, maar tot nu toe kon alles wel in één keer klaar gemaakt worden. Afgelopen week is gestart met het ras Mondial. Schurft is bij enkele partijen een probleem. Een deel van de Spunta's moest voor waardering 2 afgeleverd worden, omdat de aardappelen van dit perceel niet konden voldoen aan schurftschaal 2.5. De Mondials die nu gesorteerd worden komen van vergelijkbare grond en kunnen gelukkig wel voor schaal 2.5 klaar gemaakt worden. We schatten in dat op dit moment ongeveer 60 procent is afgeleverd.

2010 2009 2008 2007