Raketblad

Op percelen met aardappelmoeheid wordt raketblad als vanggewas geteeld om het besmettingsniveau, de hoeveelheid aardappelcysten, terug te brengen. Raketblad zorgt voor een doding van ongeveer 70%, mits het gewas zich goed heeft kunnen ontwikkelen. In 2005 is voor het laatst raketblad verbouwd en als verplichte braak opgegeven. Voor 2007 staat weer een deel van een perceel met raketblad ingepland. Voor de pootgoedteelt moet een AM-vrijverklaring worden verkregen. Hiervoor moeten monster worden genomen. In deze monsters mogen geen aardappelcysten met levende inhoud zitten.