Actueel - 2007

18 december 2007
Op dit moment zijn we druk bezig met het sorteren van de pootaardappelen. Van de rassen Spunta en Mondial is een groot deel opgezakt. Daarnaast hebben we al flink wat bigbags van de rassen Spunta, Mondial, Desiree en Primura in de klasse SE en S afgeleverd.
Het sorteren gebeurt nu in de nieuwe loods. De ruime opstelling werkt erg prettig. Het is nu mogeljk om een kistenvuller en een bigbag vuller voor de sorteerder te plaatsen.

De laatste suikerbieten zijn afgelopen week opgehaald, net voor de vorst. We hebben de bieten in twee keer gerooid. Voor de eerste levering is er half oktober gerooid. Voor de twee andere leveringen is er in de eerste helft van november gerooid. Dat was net voor de natte tweede helft van november. De suikerbieten stonden er in het groeiseizoen slecht voor. Het waren kleine bieten, maar ze stonden er wel allemaal. Samen met een hoog suikerpercentage kon het quotum toch volgeleverd worden.

12 oktober 2007
Vandaag zijn de rode uien opgeladen. In het begin van deze week zijn deze in het zwad gerooid. De rode uien zijn in kisten gedaan zodat langere bewaring mogelijk is. De gele uien worden bewaard in een box.
Verder zijn de eerste percelen geploegd en ingezaaid met wintertarwe.

16 september 2007
Dit weekend zijn de gele uien in het zwad gerooid. Het weer was ideaal. Het rooien ging alleen niet heel gemakkelijk. Een enkele kluit is meegekomen in het zwad.

Afgelopen vrijdag zijn de laatste aardappelen gerooid. Met elkaar zijn we vier weken bezig geweest. Het rooien ging niet echt snel, maar we hebben vrijwel alle dagen kunnen rooien.

20 augustus 2007
De laatste pootaardappelen zijn geklapt en doodgespoten. Op de foto het ras Mondial. Voor dit late ras was het gewas al aardig afgerijpt.

De afgelopen anderhalve week zijn we bezig geweest met het opzoeken van de eerste- en tweedejaars stammen.

11 augustus 2007
De wintertarwe is gedorst. De omstandigheden waren ideaal. De vochtpercentages lagen rond de 15 à 16 procent. De opbrengst kwam dit jaar voor de wintertarwe uit op 8,5 ton/ha.

28 juli 2007
De laatste weken was het steeds wisselvallig. Loofklappen kon slechts op de schaarse droge momenten en spuiten is met dit weer ook behelpen. Sommige percelen zijn moeilijk over te komen.
De aardappelen en uien groeien hard. Op dit moment hebben we een kwart van het areaal aardappelen doodgemaakt. De suikerbieten staan er daarentegen slecht voor. Ze hebben heel erg last van de natte. De bodem lijkt wel helemaal dichtgezet. Er zit geen zuurstof meer in de grond. De bieten groeien daardoor maar amper en zijn heel licht van kleur.
Zodra het een paar dagen droog wordt, kan er begonnen worden met de graanoogst.

9 juli 2007
Inmiddels schiet het al weer op met het groeiseizoen van de granen en aardappelen. Afgelopen maanden is volop geselecteerd en de aardappelopslag is aangestipt met de selector. Medewerker Jan Jukema en collega-akkerbouwer Piet Marra waren full time aan het selecteren. In het begin hebben we veel werk gehad van de selectie. Nu is het nog een kwestie van controle. De aardappelopslag in de uien hebben we goed kunnen bestrijden. In één perceel bieten is het alleen nog wel een probleem. Daar lopen we nu met de schoffel door.

Vanaf mei is bouwbedrijf Lont bezig met het bouwen van een nieuwe loods. De funderingen, de spanten en de sandwich panelen zijn inmiddels aangebracht. De loods meet 40 bij 24 meter. De helft van de oppervlakte wordt bewaring en de andere helft is bestemd voor sorteerruimte. Het bewaargedeelte wordt uitgerust met een zuigwand en heeft een capaciteit van ruim 800 kisten. De helft van de bewaarruimte kan straks gekoeld worden.

20 mei 2007
Afgelopen vrijdag zijn de laatste aardappelen gepoot. Begin mei is er over één week zo'n 50 mm water gevallen. De laatste twee weken was het ook nog geregeld wisselvallig, maar kon er wel op de droge dagen gepoot worden. De grond liet zich nu mooi bewerken. De laatste 10 hectare is na de regen gepoot. In april werd het te droog om een mooi pootbed te kunnen maken. We hebben op dat moment besloten eerst te wachten met poten totdat er regen zou vallen.
De aardappelen die na de regen zijn gepoot, moeten nog aangefreest worden.

De suikerbieten en de rode uien zijn de tweede helft van april gezaaid voordat de natte periode begon. Eén perceel is geploegd, bewerkt met de rotoreg en daarna direct ingezaaid met bieten. De andere percelen zijn eerst beregend voordat gezaaid kon worden. Na het zaaien van de bieten en uien is ook nog één keer beregend om ervoor te zorgen dat het zaad zou gaan kiemen. Daarna is de frees van volvelds- naar rijenfrees omgebouwd om de gepote percelen aan te kunnen frezen. Voordat de laatste 10 hectare gepoot werd, hebben we de bijna alle tot dan toe gepote aardappelen kunnen aanfrezen.

15 april 2007
De afgelopen weken is het zeer droog geworden op de Bildtse klei. De gele zaaiuien zijn gezaaid en zijn één keer beregend. De zaadjes hebben nu ongeveer een kiem van 1 cm. De suikerbieten en de rode uien moeten in aardappelland gezaaid worden en zijn op dit moment nog niet gezaaid. Vanwege de aardappelopslag hebben we gewacht tot de vele kleine knollen, die bovenin de bouwvoor liggen, bovenkwamen. De percelen waar het om gaat, zijn nu gespoten met RoundUp Max. Komende week wordt er een buitje verwacht. Gelijk daarna willen we de bieten en uien inzaaien. We zijn inmiddels wel begonnen met het poten van de aardappelen. Er is nu 19 hectare gepoot. Doordat het steeds droger wordt, gaat het klaarmaken van het land steeds moeilijker.

20 maart 2007
Sinds januari zijn we met name bezig geweest met sorteren van pootgoed. Gedurende de laatste weken is ook het eigen pootgoed klaargemaakt. Het stammenmateriaal(tot en met vierjarige stammen) is in voorkiembakjes gedaan. Verder is vorige week over alle percelen wintertarwe KAS gestrooid. Voor het zaaien van zomertarwe of bieten was het nog niet droog genoeg.

6 januari 2007
Eindelijk dan weer een update van deze pagina. De afgelopen maanden zijn er weer allemaal werkzaamheden gebeurd op ons bedrijf. Vooral is er gesorteerd. Verder zijn alle suikerbieten er onder mooie omstandigheden uit gekomen en is het grootste deel van het land geploegd. Er moet nog ongeveer 16 ha geploegd worden. Op deze twee percelen hebben aardappelen gestaan en moeten dit voorjaar bieten en uien gezaaid worden. We wachten eigenlijk totdat er vorst komt voordat we deze percelen ploegen om zo aardappelopslag te vermijden. Deze lichte zavel laat het in principe wel toe om nog even te wachten met ploegen. De wintertarwe is allemaal gezaaid en staat er nu goed voor. Met het sorteren schiet het al aardig op. We moeten nog ongeveer 350 ton sorteren; Desiree, Spunta en Innovator. Dit neemt nog een paar weken in beslag en daarna moet het eigen pootgoed nog gesorteerd worden.

Actueel 2010 2009 2008