Actueel - 2010

13 november 2010
De laatste uien zijn opgeladen. Alle uien zijn in de tweede week van oktober in het zwad gerooid. Tweederde van het areaal uien konden we opslaan en is opgeladen voordat het op 17 oktober opnieuw begon te regenen. Het deel van de uien dat nog in het zwad lag, was op het moment van rooien nog vrij groenig. Bij het laden gaf dit beschadigingen en daarom moesten we sowieso wachten met opladen zodat deze uien wat af konden harden. Na later meerdere pogingen om de uien te laden, was het op 13 november eindelijk geschikt weer: harde wind en zon. Eerst is met de eigen Grimme GZ lader gestart. Het spoor van de trekker en lader gaf problemen bij het oppakken van het volgende zwad. Vervolgens is een collega-akkerbouwer gevraagd om de uien te laden met een verstekbunkerrooier.
Verder kon bijna 50 ha wintertarwe gezaaid worden. Naar verwachting zullen enkele lichtere percelen ingezaaid moeten worden met zomertarwe.

17 oktober 2010
Op 11 oktober zijn de laatste pootaardappelen gerooid. De eerste week van oktober waren de rooiomstandigheden redelijk. Op 3 september is begonnen met rooien wat al laat was. De eerste drie weken moest er op stelenderwijs gerooid worden. Er kon tussen de buien door gewerkt worden. Zodra weer begonnen werd, ging het vaak moeizaam en waren sporen onvermijdelijk. Doordat we steeds snel weer van start gingen, konden we afgelopen week benutten voor het rooien en laden van de uien.

19 augustus 2010
Dorsen door loonbedrijf Fa. Hoekstra.

11 augustus 2010
Wintertarwe en daarachter pootaardappelen.

29 juni 2010
Stammenveld met 1-, 2- en 3-jarige stammen.

24 juni 2010
Door het koude weer in april en mei groeien de zaaiuien zeer traag. In tegenstelling tot de andere gewassen hebben de uien niet een inhaalslag gemaakt de laatste weken.

13 juni 2010
De pootaardappelen, suikerbieten en wintertarwe groeien hard sinds de laatste weken. Het groeizame weer zorgt ervoor dat deze gewassen een inhaalslag kunnen maken na de zeer lage temperaturen in april en mei. Maandag 7 juni zijn we begonnen met het selecteren van de pootaardappelen.

6 mei 2010
De markt voor de zaaiuien was goed voor de oogst van 2009. De rode zaaiuien leverden echter minder op dan de gele zaaiuien. De laatste rode zaaiuien zijn afgeleverd in februari. Het overgrote deel van de gele zaaiuien is later in mei weggegaan. Het gemiddelde tarrapercentage lag rond de 7 procent.

29 april 2010
Na de zaaiwerkzaamheden kon aansluitend begonnen worden met het poten van de pootaardappelen. Door de relatief strenge winter was de grond goed te bewerken zodat een goed pootbed klaar te maken was.

15 april 2010
Vanaf 9 april zijn de zaaiwerkzaamheden begonnen. In één week tijd zijn alle suikerbieten, zaaiuien, zomertarwe en zomergerst gezaaid. Eén perceel zaaiuien is beregend om de opkomst te bevorderen. Dit zwaardere perceel was bewerkt met de cultivator. Het resultaat was dat het niet helemaal vlak was. De zaadjes hadden daardoor niet allemaal een goede aansluiting met de ondergrond. Het beregenen zorgde voor een egalere opkomst.

Actueel 2009 2008 2007